یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 

 

هنوز هم شن‌های روان مسجد ریگ را احاطه کرده که یادآور شکوه و جلال شهر در طی قرون و اعصار گذشته است. ساختار و معماری مسجد، ستون‌های ستبر آن و وسعت بنای مسجد حکایت از بزرگی و عظمت رضوانشهر در گذشته‌های دور دارد.
کویرخشن و بادهای سرخ و سیاه که ویژگی ناحیه خشک و گرم است دست تطاولش را نه تنها بر تعداد زیادی از آبادی‌ها و حتی شهرها گسترده، بلکه بر مساجد و مدارس نیز رحم نکرده و بسیاری را به زیر شن و ماسه فرو برده است. مسجد ریگ رضوانشهر (مسجد ریگ مجومرد) از آثار قرن هشتم هجری قمری است که به علت هجوم ریگ، زمان طولانی زیر شن بوده ولی چند سالی است که از زیر شن بیرون آمده است. در اطراف این مسجد تپه های ماسه ای فراوان دیده می شود. محراب این مسجد با کاشی کاری معرق تزیین شده است. به فاصله کمی از این مسجد بقایای آثار دیوار و خانه های بسیار قدیمی به صورت مخروبه دیده می شود.
ایمان و اعتقاد مردم یزد که سعی در تعمیر و بازسازی مسجدی که تنها گنبد آن در زیر شن های روان نمایان بود باعث گردید مسجد عظیمی مربوط به قرن هشتم هجری قمری در عمق چهار متری خاک کشف گردد.
از اقدامات پسندیده مسئولین این مسجد قراردادن سفره هفت سین برای تحویل سال نو می باشد باشد این امر پسندیده روزی در تمام مساجد ایران برقرار گردد.

( لطفا برای دیدن بهتر تصویر گردشی از پنل های کنترل کننده استفاده نمائید )

(Please use the control panel in order to see the images better)